Blog /load-bank-rental

ขอแนะนำบริการเสริมพิเศษใหม่ล่าสุดจากเรา บริการให้เช่าโหลดเทียม (โหลดแบงค์) สำหรับทดสอบประสิทธิภาพเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

Blog image

การจัดทำแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากสำหรับการดูแลเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ที่สุด การทำการทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าถือเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องอยู่ในแผนงานการบำรุงรักษา โดยการทำการทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าด้วยโหลดแบงค์เป็นประจำทุกปีจะช่วยยืดอายุการใช้งานเครื่องยนต์ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และทำให้มั่นใจว่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสามารถใช้งานได้เมื่อเกิดเหตุไฟฟ้าดับ

การทดสอบด้วยโหลดแบงค์จะทำให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองได้ทดสอบความเสถียรภาพในการทำงาน ความสามารถในการจ่ายโหลดอย่างเต็มที่ 100% เพราะโดยส่วนใหญ่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าถูกใช้งานในระดับที่ต่ำกว่าขีดความสามารถสูงสุดที่ระบุในสเปคของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า การทดสอบโดยใช้โหลดแบงค์จะช่วยให้เครื่องยนต์ได้ทำงานอย่างเต็มที่จนถึงขีดความร้อนสูงสุดที่จะรับได้ เพื่อที่จะทำการขจัดเขม่าที่เกิดจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์แบบของเชื้อเพลิงส่วน ซึ่งจะส่งผลทำให้เครื่องยนต์สะอาดและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และทำให้มั่นใจได้ว่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองของคุณทำงานสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่ผู้ผลิตได้ออกแบบไว้ โดยในระหว่างการทดสอบด้วยโหลดแบงค์ วิศวกรของเราจะทำการเก็บบันทึกข้อมูลสำคัญต่างๆเช่น แรงดันน้ำมันเครื่อง อุณหภูมิเครื่องยนต์ แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น เราเก็บข้อมูลพวกนี้เพื่อนำมาวิเคราะห์เมื่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าได้ทำงานเต็มที่ 100 % แล้ว ระดับอุณหภูมิและแรงดันต่างๆอยู่ที่ค่าปกติ อีกทั้งเรามีการทำรายงานสรุปข้อมูลผลการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอย่างละเอียดให้กับลูกค้าด้วย

ติตต่อเราไว้!