บริการทั่วไป

 • บริการเสริมเพื่อรับซ่อมและดูแลเครื่องจักร ทั้งเครื่องจักรเช่าและขาย
 • บริการบำรุงรักษาเครื่องจักรนอกสถานที่ ถึงที่ใช้งานจริงในโรงงานหรืออาคาร สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องอัดลมและเครื่องเชื่อมสนาม
 • รับจัดหาอะไหล่เครื่องยนต์จาก อิซูซุ, ฮีโน, มิตซูบิชิ, โคมัสซึ, นิสสัน, ยันม่า, คัมมิ้นส์, เปอร์กิ้น
 • บริการจัดหาอะไหล่ทั่วไปที่ใช้บ่อย เช่น กรองต่างๆ, น้ำมันเครื่อง, หม้อน้ำ และอื่นๆ
 • รับซ่อมเครื่องด้วยศูนย์ซ่อมมาตรฐานโรงงานญี่ปุ่น
 • ศูนย์บริการทั้ง 8 แห่งคอยอำนวยความสะดวกและให้บริการอย่างรวดเร็วและมีคุณภาพ
 • บริการจัดรถขนส่งเครื่องจักรให้ลูกค้า ด้วยรถบรรทุกติดเครนตั้งแต่ขนาด 3-15 ตัน เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้า ในกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถขนย้ายได้เอง

บริการพิเศษ สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

 • บริการครบวงจรตั้งแต่ต้นจนจบ โดยให้คำปรึกษา, ออกแบบ, ติดตั้ง, ฝึกอบรม, แนะนำวิธีการใช้งาน และการดูแลรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อใช้เป็นไฟฟ้าหลักหรือสำรองไฟในอาคาร และโรงงาน
 • จัดหาอุปกรณ์หลักสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า อาทิ ชุดตัวควบคุมโวลต์และชุดควบคุมรอบเครื่องยนต์อัตโนมัติ, โซลีนอยด์, พัดลม, หม้อน้ำ, ระบบไอเสีย, และแบตเตอรี่
 • บริการอุปกรณ์เสริมต่างๆ อาทิ มิเตอร์วัดค่าแอมป์ – โวลต์ – ความถี่, แผงควบคุม, แผงคอนโทรลไฟ, ชุดป้องกันและตัดดับฉุกเฉิน 
 • บริการรับเช็ค ซ่อมและดูแลเครื่องกำเนิดไฟฟ้า รับซ่อมบำรุงและโอเว่อฮอลเครื่องยนต์, พันทุ่น/เอ็กไซต์/พันไดกำเนิดไฟฟ้า, ตรวจสอบแก้ไขปัญหาและวัดค่าสอบเทียบของอุปกรณ์ต่างๆของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ทั้งระบบ

บริการพิเศษสำหรับเครื่องอัดลม (ทั้งแบบมอเตอร์ไฟฟ้าและแบบเครื่องยนต์)

 • บริการอำนวยความสะดวกพิเศษครบวงจรตั้งแต่ต้นจนจบขั้นตอน โดยให้คำปรึกษา, ออกแบบ, ติดตั้ง, แนะนำวิธีการใช้งาน และการดูแลรักษา เครื่องอัดลมทุกชนิดตั้งแต่ประเภทงานขนาดเล็ก ถึงงานโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

 • จัดหาอุปกรณ์หลักที่ใช้เกี่ยวกับเครื่องอัดลม อาทิ อุปกรณ์ควบคุมการทำงานชุดต้นกำลังและความดันลมแบบอัตโนมัติ, ระบบคอนโทรลต่างๆ, โซลินอยด์-วาล์ว, เกจ์วัดมิเตอร์ต่างๆ, กรองทุกชนิด, กรองเซพเปอเรเตอร์, ยางไดอะแฟรม, สายลม, สายน้ำมัน

 • บริการอุปกรณ์เสริมต่างๆ อาทิเช่น ท่อ-สายลมต่างๆ, ถังพักลม, เครื่องทำลมแห้งแอร์ดรายเออร์, เครื่องทำลมเย็นแอร์คูลเลอร์, กรองดักน้ำ, ชุดเดรนน้ำทิ้งอัตโนมัติ ฯลฯ

 • บริการรับตรวจเช็ค ซ่อม และดูแลรักษาเครื่องอัดลมทั้งระบบทุกชนิด อาทิเช่น แบบสกรู, โรตารี่เวล