แบบใช้งานอยู่กับที่

PDS390S2

แบบดรายแอร์

PDS390S3

แบบแรงดันสูง

PDS530

แบบเคลื่อนที่ได้

PDS655S

แบบดรายแอร์

PDS655SD

แบบเคลื่อนที่ได้

PDS750S

แบบดรายแอร์

PDSF140SC

แบบแรงดันสูง

PDSG750S2

แบบแรงดันสูง

PDSH600S

แบบแรงดันสูง

PDSJ750S2

แบบแรงดันสูง

PDSK900S

แบบใช้งานอยู่กับที่

PDS55S