แบบใช้งานอยู่กับที่

PDS100

แบบดรายแอร์

PDS100S

แบบใช้งานอยู่กับที่

PDS130S

แบบดรายแอร์

PDS130SC

แบบใช้งานอยู่กับที่

PDS185

แบบเคลื่อนที่ได้

PDS185S

แบบเคลื่อนที่ได้

PDS265S

แบบใช้งานอยู่กับที่

PDS265S2

แบบดรายแอร์

PDS265SC

แบบดรายแอร์

PDS265SC2

แบบแรงดันสูง

PDS390

แบบเคลื่อนที่ได้

PDS390S